Publikace

Permanentní elektronické kontrolní a monitorovací systémy izolačních systémů - PEKAMSIS

Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Považuji za velmi důležité konfrontaci teorie s praxí, tj. prověření teoretických podkladů v reálném životě v reálných podmínkách a k tomu by měl přispět i tento systém měření nebo dlouhodobého sledování základních tepelně technických veličin.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten