Publikace

Vnější a vnitřní silové namáhání hydroizolačních materiálů a poruchy z toho vyplývající

Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Hydroizolace, resp. hydroizolační systémy, vykazují určité pevnosti v soudržnosti, a to jak jednotlivé materiály, tak i celé hydroizolační systémy. V případě překročení těchto pevností dojde ke vzniku puchýřů, boulí a delaminací hydroizolačních povlaků, hydroizolačních systémů. Další variantou poruch hydroizolačních systémů, vyplývají z delaminace hydroizolačních systémů vzájemně nebo od podkladu, je jejich destrukce v důsledku sání větru, tedy vnějšího silového namáhání. Kvantifikace těchto pevností a příklady poruch budou představeny v rámci mého konferenčního příspěvku.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten