Publikace

Provozní (užitné) střešní pláště

Ing. Marek Novotný, Ph.D.

V současné době vzrůstá tlak na maximální využívání ploch, které se zastavují. Rychle se rozvíjí využívání střešních plášťů, a to jak v soukromé, tak veřejné sféře, a to k různým účelům od pochozích, pojízdných až po zelené střechy. Samozřejmě toto využití klade vyšší nároky na použité materiály, ale současně vyžaduje kvalifikovanější technické řešení a odpovědné provádění. Realizace provozního střešního pláště je velmi náročná, ze všech stran, od techniky až po investiční náklady.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten