Publikace

Zásady při reklamacích izolačních systémů, střešních plášťů a v obecné rovině i ostatních stavebních dodávek

Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Konstatování starého izolatéra: "Žádná střecha se nedá realizovat úplně ideálně a bez problémů. " Jakákoliv stavební porucha je nepříjemná. Zejména nefunkční izolační systémy, střechy, spodní stavby atd. dokáží velmi zkomplikovat užívání staveb i ostatních stavebních děl. Jestliže je to pak porucha, která vznikla v době záruky, je to ještě problematičtější.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten