Publikace

Pochozí střešní pláště domu TETA

Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Rekonstrukce a dostavby domů ve středu Prahy mají vždy své osobité kouzlo, zvláště, když je ještě umocněno vhodným architektonickým řešením. Samozřejmě se to vztahuje i na práce spojené se střešními plášti, které navíc poskytují mnohdy možnost nezvyklých pohledů na okolní zástavbu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten