Publikace

Měl jsem štěstí potkat ty správné lidi (Úvod)

prof. Ing. arch. Ján Stempel

Kapitola představuje události, podmínky a místa, ve kterých vznikaly díla a projekty Jána Stempela

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten