Publikace

Escapismus berlínského industriálu

Ing. arch. Kristýna Stará

V Berlíně můžeme nalézt v České republice relativně ojedinělý směr konverze původně průmyslových areálů - nalezení nového využití jako součásti zelené infrastruktury městského organismu. Jde o propojení konverze post-industriálních zón v širším kontextu ve smyslu prostorového plánování města a participace jeho obyvatel.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten