Publikace

Vliv shopping mallů na tradiční obchodní lokality ve městě

Ing. arch. Veronika Kommová

Během uplynulých 25 let se shopping mally staly součástí center mnoha českých měst, což spolu s přechodem z plánovaného hospodářství na tržní ekonomiku do značné míry proměnilo strukturu a organizaci maloobchodu ve městě, označovanou jako retail revolution. Případové studie dvou českých měst (Kladno a Ostrava) sledují rozmístění a charakter obchodů v tradičních obchodních lokalitách ve městě (náměstí, pěší zóna nebo obchodní ulice) v období po otevření shopping mallu a popisují situaci v obou lokalitách. Následně formulují doporučení pro umisťování shopping mallů do budoucna.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten