Publikace

Urbanismus města Ústí nad Labem - minulost a budoucnost průmyslových zón

prof. Ing. arch. Jan Jehlík

Text vycházející z přednášky na uvedené konferenci. Ilustrace vývoje vztahu mezi největšími průmyslovými podniky a městem, a to v rovině strukturální (urbánní forma) a sociální (práce blízko centra). Vyjevení logiky urbánního vývoje v 19. a první polovině 20. století ve vztahu k tendencím přelomu 20. a 21. století. Potenciál rozvoje města na půdorysu starých továren.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten