Publikace

Ediční poznámka

Mgr. Jan Zikmund, Ph.D.

. Zasazení pivovarnictví do místních a dobových kontextů, doprovázené bohatým seznamem archivních pramenů a literatury, poskytuje komplexní představu o tom, jakým způsobem se vaření piva odráželo do historické paměti obcí, podoby krajiny a struktury sociálních vazeb.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten