Publikace

Roku 1969, krátce po svém příchodu do Sialu, začal John Eisler se Zdeňkem Patrmanem pracovat na konceptu univerzální sériově vyrobitelné stavebnice, která by mohla sloužit jako radioreléová stanice telefonní sítě nebo jako převaděč či vysílač televizního signálu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten