Publikace

Stavební robotické systémy

Ing. arch. Jan Petrš

—Kvalitu, dobu výstavby, cenu či přesnost velice ovlivňuje lidský faktor. Aplikací robotických systémů do procesu výstavby se může kvalita stavby výrazně zlepšit. V podstatě existují dva hlavní přístupy ke stavebním robotickým systémům. V prvním případě je robot distributorem stavebního materiálu, ze kterého sestavuje výslednou stavbu. V druhém případě jsou roboti „stavebním materiálem“ a zůstávají součástí výsledného objektu (stavby). Samozřejmostí jsou i kombinace obou těchto principů. Důležité je se zamyslet nad typologií, tvarem či barvou sestavovaného objektu atd. Jednotky či materiál, ze kterého bude sestavován, by neměli být jednoho typu, zároveň je ovšem neefektivní vytvářet velké množství těchto typů. Z tohoto důvodu volím systém tzv. Wangových dlaždic, jejichž princip by se měl v procesu objevit. Ten zároveň vnáší do výzkumu robotických systémů nový impuls, jelikož většina systémů využívá jeden typ robota či jednotky, který pak vytváří periodické struktury. Práce popíše možnosti a cíle výzkumu a především doposud zjištěné informace, ty se týkají způsobů autonomního chování a vybraných typů modulárních a mobilních robotů, jenž jsou posuzovány zhlediska jejich aplikace v architektuře a urbanismu. A pomocí nichž by se měli budoucí stavby autonomně vystavovat.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten