Publikace

Tepelně technické vlastnosti konstrukcí středověkých obytných domů

Ing. arch. Magdaléna Biedermanová

Pochopení dobové představy tepleného komfortu je do určité míry klíčem k porozumění některých aspektů středověkého bydlení a užívání budov obecně. Příspěvek analyzuje možnosti a limity pochopení dobového vnímání tepelného komfortu za pomoci nástrojů stavební fyziky. Smyslem článku je oprostit se od zažitých pohledů na tepelný komfort a podívat se na možnosti, které skýtaly dobové prostředky, počínaje oděvem, přes odlišnou koncepci užívání prostorů a jejich diferenciaci až po kulturní a společenské důsledky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten