Publikace

Ekonomie času, nebo kooperace? Z debat o kolektivních a hotelových domech v šedesátých letech

Mgr. Hubert Kamil Guzik, Ph.D.

Článek analyzuje české a sovětské debaty o pojmu "ekonomie času" v kontextu ideje kolektivního bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten