Publikace

Návrh řeší komplexní obnovu hradu Bečov a přilehlých objektů a jejich specifickou prezentaci pro laickou i odbornou veřejnost. Velký důraz je kladen na edukativnost celého areálu a jeho prezentaci formou příkladné rekonstrukce. Edukativní principy jsou rozvinuty a získávají nový prostor ve "scuole" - lektorském a konferenčním centru v Pluhovských domech. Pro umístění originálu relikviáře byl zvolen objekt nové "kaple", který ideově odpovídá tradičnímu kontextu umístění relikviářů, dostojí duchovnímu významu relikvie a bude adekvátně významu reprezentovat uložení relikviáře. Návrh představuje ohleduplný památkový přístup k celému areálu a jemný vstup současnosti v objektu kaple, který ctí kontext památky a především se nedotýká historických stop a konstrukcí, navíc je reverzibilní.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten