Publikace

Cílem úprav je rekonstrukce bastionu Novoměstského opevnění, nová úprava veřejného prostranství a dostavba objektu kavárny na místě původního objektu. Návrh je založen na myšlence nestavět znovu nadzemní objekt, který je zbytečným zásahem do panoramatu a nepřirozenou hmotou v jinak čisté průběžné linii hradeb. Nový objekt je proto navržen jako podzemní, využívající sklon terénu a existenci mohutných terénních navážek. Návrh se snaží využívat a akcentovat pobytový potenciál lokality, kterým jsou: panoramatické výhledy na Prahu, přímý kontakt s památkovou autenticitou místa, genius loci místa, možnost zapojení bastionu do systému okolní zeleně veřejných prostranství a propojení s celou okolní oblastí. Nominace na European Union Prize for Contemporary Architecture Mies van der Rohe Award 2013 a hlavní cena Grand prix Obce architektů 2012

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten