Publikace

Recyklace stávajících budov jako přístup trvale udržitelného rozvoje.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten