Publikace

Tématem publikace je revitalizace Bastionu XXXI U Božích muk, jejímž autorem je MCA atelier, Pavla Melková a Miroslav Cikán. Zabývá se historií místa, širšími souvislostmi záměru, konceptem návrhu a průběhem realizace. Stavba je součástí širší plánované koncepce propojení zelených částí a veřejných prostranství oblasti univerzitního kampusu Albertova, navazujících území Nového města pražského a Vinohrad. Součástí je také zpřístupnění doposud nevyužívaných a zanedbaných lokalit a vybudování nových veřejných venkovních prostor s odpovídajícím kulturním a užitným zázemím souvisejících objektů. Cílem byla úprava veřejného prostranství, dostavba objektu zahradní kavárny a galerie na místě zříceného nadzemního objektu z 19. století, propojení prostoru před a za středověkou hradební linií, oddělující území zahrad a univerzitního kampusu od dalších částí města. Záměrem bylo vytvoření atraktivního společného cíle pro obyvatele před i za hradbou a obnovení základních vlastností ostrožny, místa s širokou viditelnosti (vidícího i viděného), místa spojení obou stran města, místa pobytu, místa setrvání, místa k přemýšlení, místa odpočinku, místa akropole přístupné cestami ze všech stran. Místa cíle, místa setkání, místa schůzek, místa k zapamatování, místa koncentrace lidského umění, místa odpočinku na slunci, pikniku na trávě, posezení na lavici pod stromem, místa opevnění, místa bezpečí, věčného místa v Praze, místa Bastionu u Božích muk.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten