Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Publikace

Nizozemsko – nízká země s vysokou zástavbou

PhDr. Miroslav Pavel

Specifika a geneze architektonicko-stavebního dědictví v Nizozemsku na pozadí sociální, kulturních, ekologických a politických determinant od 12. do 21. století.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten