Publikace

Nizozemsko – nízká země s vysokou zástavbou

PhDr. Miroslav Pavel, Ph.D.

Specifika a geneze architektonicko-stavebního dědictví v Nizozemsku na pozadí sociální, kulturních, ekologických a politických determinant od 12. do 21. století.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten