Publikace

LAB: Očima doktorandů

Mgr. Jan Uhlík, MBA

Odpovědi na anketní otázky věnované problematice obsahu periodika, zaměření a náplně disertační práce autora a významu širšího dialogu o teoretických východiscích památkové péče.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten