Publikace

Základní školy - manuál pro zadávaní projektů veřejných budov

doc. Ing. arch. Zbyšek Stýblo, doc. Ing. arch. Václav Mudra, Ing. arch. Ondřej Tuček

Koncepční příručka pro zadavatele a zřizovatele školských staveb

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.