Publikace

Integrace informační podpory územního a strategického plánování

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Nástup informačních technologií je velkou příležitostí pro plánování rozvoje a rozhodování v území založené na kvalitních informacích o stavu a probíhajících změnách v území. Institucionální oddělení územního plánování, strategického plánování a managementu regionálního rozvoje bylo doposud spojeno s vytvářením vlastních databází, které se často obsahově překrývaly. Navržená společná informační základna je založena na již existujících datech soustavně shromažďovaných různými subjekty veřejné správy. Významnou součást vstupních dat poskytuje Český statistický úřad (sčítání lidu), územní plánování v podobě údajů územně analytických podkladů a zbytek se nachází v rezortních databázích ministerstev. Z těchto dat byla vytvořena soustava rámcových indikátorů pro použití ve všech oblastech prostorového plánování.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.