Publikace

Inventarizace prvků metodou stavebně-historického průzkumu. Průzkum se věnuje Společenskému domu v Neratovicích, který svou postupnou architektonicko-stavební genezí spadá mezi zástupce české poválečné architektury šedesátých až osmdesátých let dvacátého století.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.