Publikace

Mýtus architekta: Jan Kotěra 150

PhDr. Miroslav Pavel, Ph.D.

Patnáct kapitol od dvanácti historiků a historiček architektury mladší a střední generace se věnuje vybraným tématům z Kotěrova díla, okolnostmi a podmínkami jeho vzniku.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.