Publikace

Studie vyhodnocení krajinného rázu na části území Středočeského kraje

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.

Těžištěm hodnocení krajinného rázu části území Středočeského kraje je vymezení a charakteristika oblastí krajinného rázu (údaje pro ÚAP) vč. ochranných opatření (preventivní hodnocení v regionálním měřítku), charakteristických krajinných prostorů a území zvýšené ochrany krajinného rázu . Dalším cílem práce je posouzení přírodních parků vč. návrhů na úpravu jejich hranic, příp. vyhlášení nových PPa.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten