Publikace

Změny funkčního využití ORP Tábor v období 1961-2008

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.

Mapa promítá změny funkčního vyuzití území vyhodnocené nad daty Registru Sčítacích Obvodů ČSÚ (RSO) a Základní Báze Geografickych dat ČÚZaK (ZABAGED) do pravidelné sítě o velikosti 1230x1230 buněk o velikosti každé buňky 35m. Obsah mapy slouží ke kalibraci Simulačního modelu rozvoje území a vyhodnocení udržitelnosti rozvoje.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten