Publikace

Efektivita obsloužení obyvatel vyjadřuje atraktivitu pro umisťování obslužných zařízení z hlediska počtu potenciálních klientů ve stanoveném časovém okruhu dojížďky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten