Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Publikace

Efektivita obsloužení obyvatel vyjadřuje atraktivitu pro umisťování obslužných zařízení z hlediska počtu potenciálních klientů ve stanoveném časovém okruhu dojížďky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten