Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Publikace

L´UE e l´Europa centro orientale: adesione, allargamento, (integrazione)

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

The act of the accesion of the Central-East European countries to the EU has been preceeded and should be futher followed by the integration. There are several scenarios to the integration process and its outcomes within the enlarged EU.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten