Publikace

Navrhování konstrukcí – Doplňující ustanovení pro hodnocení existujících konstrukcí ČSN 73 0038

doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.

Norma ČSN 73 0038 zahrnuje soubor národních příloh pro hodnocení existujících konstrukcí včetně konstrukcí s hodnotou památky a podrobněji vysvětluje vybrané články ČSN ISO 13822.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten