Publikace

Educational Objectives as a System Tool of Engineering Pedagogy and Management

doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.

Educational Objectives as a System Tool of Engineering Pedagogy and Management

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten