Publikace

Expertní analýza se zabývá posouzením projektu bytové výstavby v lokalitě Beranov na území obce Praha – Dolní Chabry. Posudek analyzuje tyto aspekty výstavby: architektonické a urbanistické řešení, vliv výstavby na kapacity školských zařízení a vliv výstavby na dopravní zatížení obce.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten