Publikace

Principy navrhování domovů pro seniory z hlediska snadné orientace v objektu

prof. Ing. arch. Irena Šestáková

Základní principy orientace v domovech pro seniory, zásady navrhování. Vysvětlení a příklady řešení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten