Výstava ateliérových prací

Ocenění

Anotace

Ve vypnuté poloze visí ventilátor svisle dolů ze stropu a vytváří prvek v prostoru (třeba u vysokého stropu v kavárně). V momentě, kdy se zapne – a musí se zapínat pozvolna, aby všechny síly, co na ventilátor působí, správně naběhly – se "pádlo" odstředivou silou zvedne do skoro vodorovné polohy. Tvar je navržen tak, aby vířil vzduch pod úhlem 45°. Uprostřed lanka je závaží, které váhu "pádla" z plexiskla vynese nahoru. Nahoře u vývodu z motoru musí být horní opisovaná kružnice prodloužena o jistou délku, zde jsem pracovala s kovovou dutou hadičkou, aby se zmenšil rozdíl mezi všemi opisovanými kružnicemi (nahoře, uprostřed a jedna na každém konci pádla). Lanko je pouze provlečené, aby nedošlo ke zkrutu. Princip si můžete vyzkoušet sami natáčením ručníku, když chcete někoho švihnout.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Filip Streit