Publikace

Analytická studie k urbanistickému řešení charakteru městské části – obecná rozvaha území Městské části Praha 9

JUDr. PhDr. Jiří Plos, doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, prof. Ing. arch. Jan Jehlík, MgA. Lucie Kamler, Ing. arch. Miroslav Šajtar

Materiál analyzuje stávající urbánní charakteristiky městské části Praha 9, definuje významné rozvojové směry a potenciály a prostřednictvím rámcových bilancí udává hrubé výhledové kapacity území.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten