Publikace

Analytická studie k urbanistickému řešení charakteru městské části – obecná rozvaha území Městské části Praha 9

JUDr. PhDr. Jiří Plos, doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, prof. Ing. arch. Jan Jehlík, MgA. Lucie Stejskalová

Materiál analyzuje stávající urbánní charakteristiky městské části Praha 9, definuje významné rozvojové směry a potenciály a prostřednictvím rámcových bilancí udává hrubé výhledové kapacity území.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten