Publikace

Leon Battista Alberti a Benedikt Ried

prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.

Článek je věnován vztahu Benedikta Rieda k teoretickému i architektonickému díla Leona Battisty Albertiho

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten