Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Publikace

Osnova modelů bydlení vč. základního prostorového a technického standardu pro potřeby Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025

prof. Ing. arch. Michal Kohout, doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.

Modely sociálního bydlení byly vypracovány s cílem vysvětlit na příkladech prostorových modelů a jejich technického standardu klíčové pojmy připravované Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 – 2025. Materiál mapuje možné prostorové, typologické a technické důsledky zvolené kategorizace bydlení a dotýká se především těch rovin koncepce, které mají svůj průmět do výsledné podoby vystavěného prostředí. Jedná se o souvislosti sociální a prostorové struktury (lidé a domácnosti versus byty a domy) a jejich důsledky na uspořádání staveb. Primární prověření bylo provedeno na úrovni ubytovací jednotky (tj. byt), jejího stavebně-technického a materiálového standardu a vztahu ke stávajícímu stavebně-legislativnímu prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.