Publikace

Rozšířený stavebně-historický průzkum Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D., Mgr. Veronika Vicherková, PhDr. Miroslav Pavel, Ph.D.

Stavebně-historický průzkum Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd shrnuje historická fakta, průzkumy in-situ a v archivech, s důkladnou inventarizací architektonických prvků interiéru.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten