Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Publikace

Stavební jednotka z plastu, zejména ve tvaru lahve

Ing. arch. Kateřina Sýsová, Ph.D., Ing. arch. Šimon Prokop

Stavební jednotka z plastu má tvar hranolu, jehož dno (n) má poměr stran 1:2 a zkosené hrany (z) pod úhlem 45° se zaoblenými rohy (f) s jednotným radiem a výška hranolu je rovna jedno až dvojnásobku šířky. Jedna užší boční strana hranolu je opatřena výstupkem (a) ve tvaru dvou plynule navazujících rovnoramenných křížů se zaoblením ve vnitřních rozích (b) a protilehlá užší boční strana je opatřena negativním vybráním (e) odpovídajícím výstupku (a). Dno (n) je na středové ose opatřeno prohlubní (o) pro umístění až tří hrdel dalších stavebních jednotek i s víčky a výstupky (a) jsou na všech hranách (i) zkoseny pod úhlem 45° a vybrání (e) jsou na všech hranách (j) zkoseny pod úhlem 45°. Jedná se o samonosný multifunkční stavební prvek s využitím recyklovaného plastu. Prvek umožňuje plnění různými materiály a jejich směsmi, jeho tvar umožňuje vazbu mezi prvky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.