Publikace

Permanentní elektronický kontrolní a monitorovací systém izolací staveb

Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Technické řešení se týká permanentního elektronického kontrolního a monitorovacího systému v oblasti stavebnictví, a to kontroly vodotěsných a tepelných izolací, zejména u střech, fasád i základů stavebních objektů a i u dalších stavebních děl, jako například mostů a tunelů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten