Publikace

Bauerovy děti - Architektonický průvodce neexistující Opavou

doc. Ing. arch. Boris Redčenkov, MgA. Kamila Amblerová, Ing. arch. Vítězslav Danda

Studentské práce ateliéru Redčenkov-Danda a ZAN Amblerová v AR 2021/2022 na Fakultě architektury ČVUT - projekty pro město Opava. Publikováno 80 studentských projektů. Katalog k výstavě Opava: Město očima budoucích architektů, 2. - 6. 10. 2022, OD Breda, Opava.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.