Publikace

Beton jako materiál poválečného a současného umění ve veřejném prostoru

Ing. arch. David Seidler

Na vybraných příkladech se článek snaží nastínit vývoj v používání betonu pro sochy umístěné ve veřejném prostoru. Text se věnuje vývoji technologií uplatněných při tvorbě betonových objektů od prostého vylévání betonu do formy přes prefabrikaci až po dnešní sofistikovanější roboticky zhotovované artefakty. Vybrány jsou příklady figurativního umění, abstraktního sochařství a objektů na hraně mezi architekturou a skulpturou, které se objevily v organismu města.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.