Publikace

Aplikace nabízí analýzu a porovnání rozvojového potenciálu obcí a regionů. Rozvojové potenciály vybraných obcí nebo regionů lze zobrazovat jak ve sloupcových grafech, tak v mapě a vždy v rámci vybrané tematické oblasti a typu území. Definice ukazatelů a návod k jejich interpretaci s ohledem na rozvojový potenciál území je k dispozici v Metodice. Tabulková příloha popisující jednotlivé ukazatele, algoritmus výpočtu ukazatelů a odkazy na datové zdroje je k dispozici na následujícím interaktivním odkazu. Aplikace je rozdělena do čtyř pohledů: hodnocení SO ORP, hodnocení obcí, hodnocení krajských měst a jejich zázemí a hodnocení v mapě. K dispozici je podrobný Příručka k aplikacím.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.