Publikace

Rozhodnutí státního podniku Lesy ČR, podporovat stavění ze dřeva a být dobrým příkladem pro ostatní, považuji za velmi cnostné předsevzetí, které se daří naplňovat díky Programu 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u Lesů České republiky (LČR). Ještě větší radost mi dělá to, že se kromě ekologických a snad i morálních hodnot nezapomnělo ani na architekturu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.