Publikace

Rozdíly mezi namě řenými 5-sekundovými daty a jejich integrovanými hodnotami při hodnocení dostupnosti denního osvětlení

doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D., Ing. Lenka Prokopová, Ph.D.

Denní světlo se mění v průběhu dne, a to je důležitý zdravotní aspekt kvality vnitřního prostředí. Měření denního osvětlení je velmi složité v přírodních podmínkách, a proto zpracování a vyhodnocení naměřených datu vyžaduje zvláštní pozornost. Denní osvětlení bylo měřeno v jedné místnosti v Bratislavě s 5 sekund ovým časovým krokem a to dvěma luxmetry s dataloggery .První luxmetr měřil vnitřní osvětlení a byl umístěn na úrovni úracovní roviny uvnitř místnosti. Druhý osvětlení metr s nechráněným senzorem byl umístěn na střeše a měřil vnější globální horizontální osvětlenost. Měření denní osvětlenosti založené na 5 sec, 1 min, 1 hodinových intervalech byly zkontrolovány a vyhodnoceny. Tento článek prezentuje výsledky hodnocení a diskusi týkající se přesnosti vyhodnocení denní osvětlenosti na základě reálných měření v různých záznamových intervalech.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten