Publikace

Ostění a jeho vliv na denní osvětlení

doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D., Ing. Lenka Prokopová, Ph.D.

Nejslabším článkem panelových objektů jsou především jejich obvodové pláště, proto většina regenerací souvisí právě s rekonstrukcí stávajících obvodových plášťů. Jedná se zejména o výměnu okenních otvorů, dodatečné zateplení či úpravy předsazených konstrukcí vč. zasklení lodžií a v neposlední řadě i změnu barevnosti povrchové vrstvy fasády. Těmito úpravami určitě dokážeme zlepšit energetickou náročnost objektu, ale je nutné přihlédnout na sekundární negativní ovlivnění vnitřního prostředí z hlediska úrovně denního osvětlení. V této studii jsme se pokusili zohlednit jak šířku, tak tvar ostění okenního otvoru s přihlédnutím na vliv denního osvětlení uvnitř místnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten