Publikace

Cílem studie je prověření dosažitelných kapacit zástavby ve stabilizovaných územích podle regulativů návrhu Metropolitního plánu a porovnání těchto údajů s kapacitami dosažitelnými výstavbou podle regulativů stávajícího územního plánu a podle teoretického návrhu dle charakteru okolní zástavby pouze s uplatněním regulativů Pražských stavebních předpisů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten