Publikace

Úroveň denního osvětlení v interiéru v závislosti na směru zasklení okenního otvoru

doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D., Ing. Lenka Prokopová, Ph.D.

Interiéry jsou v dnešní době osvětlovány různými způsoby, v některých případech se bohužel přistupuje k umělému osvětlení, což z hlediska kvalitního pobytu člověka není z hygienických ani ekonomických či ekologických podmínek přijatelné. Proto bychom se měli snažit více využívat denního osvětlení a to tak, abychom pro převažující zrakovou činnost našli vždy ideální zrakové podmínky. Variabilita vnitřních dispozic interiérů nám nedovolí používat vždy jednotnou velikost či umístění okenního otvoru pro právě zmíněné ideální podmínky uživatele, ale téměř každý interiér se musí řešit individuálně. Díky současným možnostem okenních otvorů můžeme prosvětlit přirozeným denním osvětlením také dříve neosvětlitelné prostory a to nejen pomocí svislých okenních otvorů, ale především pomocí šikmých střešních oken, či horním osvětlením tzn. světlíky či dokonce světlovody.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten