Publikace

Metodika vyhodnocení územních nároků průmyslových zón

Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.

Metodika je návodem na snadnou a rychlou identifikaci možných nároků plánované průmyslové zóny na území, včetně přehledu konkrétních možných řešení těchto nároků, s nimiž je v území v souvislosti s plánovanou průmyslovou zónou nezbytné počítat.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten