Publikace

Péče o krajinný ráz, cíle a metody

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.

Péče o krajinný ráz, cíle a metody

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten