Publikace

Kniha o kultovním místě moderní architektury a o největším dobrodružství moderny – o brazilské metropoli, architektuře a urbanismu, brazilské civilizaci a kultuře.

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Ing. arch. Jakub Heidler

Největší projekt moderny - metropole Brasília je příležitostí k dialogu o státu Brazílie, o architektuře a urbanismu jako jedné z cest k národní identitě, o každodenním životě v tomto vizionářském městě. Pozornost je věnována vývoji názorů českých architektů na architekturu Brasílie.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten